Dzieci, które źle się zachowują, są agresywne oraz nieposłuszne często traktuje się jako niewychowane oraz nie potrafiące się zachować w odpowiedni sposób. Faktycznie wiele niewłaściwych zachowań dzieci wynika właśnie z nieodpowiedniego wychowania, jednak zdarza się, że jest to wynik poważnych problemów emocjonalnych, jakimi są zaburzenia zachowania. Dziecko takie ma poważne trudności z opanowaniem, a także z zastosowaniem się do zasad moralnych oraz zachowaniem się w sposób taki, jak oczekują tego od niego inni.

Agresja u dzieci związana z zaburzeniami zachowania

zaburzenia zachowania u dzieci warszawaMłody człowiek z zaburzeniami zachowania nie potrafi zachowywać się właściwie, co sprawia, że często jest odrzucony przez środowisko, co jeszcze pogarsza sytuację. Dziecko takie nie jest posłuszne, przejawia różnorodne zachowanie agresywne, które często mogą stanowić poważne zagrożenie dla innych. Towarzyszy temu często niszczenie różnorodnych przedmiotów, a także kłamstwa, kradzieże oraz oszustwa. Zaburzenia zachowania wynikają z czynników genetycznych, ale często także ze środowiska, bowiem to właśnie czynniki środowiskowe mają ogromny wpływ na zachowanie dziecka. Ważne jest zatem, by jak najszybciej zdiagnozować problem, kiedy podejrzewamy zaburzenia zachowania u dzieci Warszawa jest miastem, gdzie dobrych poradni psychologiczno-pedagogicznych nie brakuje i możemy znaleźć w nich konkretną oraz fachową pomoc. Psycholodzy na podstawie zachowania dziecka stwierdzają, czy mamy do czynienia z zaburzeniami zachowania czy złe postępowanie dziecka wynika z błędów wychowawczych. Jeśli jednak zachowanie aspołeczne często występują wielokrotnie, dziecko stale narusza prawa innych ludzi, łamie normy, a także zachowuje się w sposób rażąco niewłaściwy często mamy do czynienia z poważnym problemem, który wymaga szybkiej interwencji. Sprawia on, że dziecko niewłaściwie funkcjonuje w wielu dziedzinach życia, ma problemy w szkole, nie potrafi odnaleźć się w grupie rówieśniczej, a także nie ma ochoty do udziału w zajęciach szkolnych.

W zależności od tego, jakie jest źródło problemu oraz jaki jest stopień nasilenia się objawów konieczne jest odpowiednie leczenie, które obejmuje specjalistyczną pomoc psychologa, który za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej oddziałuje na postępowanie dziecka, uczy się je samokontroli, a także odpowiedniego sposobu komunikacji z innymi. Jest to ciężka oraz systematyczna praca nad dzieckiem, która jest w stanie złagodzić objawy zaburzeń i sprawić, że dziecko odnajdzie się społeczeństwie.