Widok ruchliwych ulic został na stałe wpisany w obraz współczesnego miasta. Stale rosnąca popularność auta jako środka lokomocji, powoduje niesłabnące zapotrzebowanie na specjalistów dbających o stan techniczny naszych pojazdów. Zapotrzebowanie na mechaników jest więc ściśle związane z postępem społecznym, przez co branża działa na zasadach dużej konkurencji.

Specyfika pracy mechanika samochodowego

mechanik samochodowyDróg do podjęcia pracy w warsztacie samochodowym jest wiele, a zależą one od sposobu uzyskania teoretycznej i praktycznej wiedzy z kategorii mechaniki i technologii. Abstrahując od możliwej do obrania później konkretnej specjalności, najpopularniejszym sposobem zdobycia kwalifikacji są szkoły techniczne. Plasujące się na poziomie szkół średnich technika o profilu mechaniki samochodowej pozwalają uczniom na zdobycie przede wszystkim praktycznej wiedzy o zawodzie i autach, poprzez umożliwienie im odbycia praktyk, gdzie będą mieli styczność z realnym obrazem swojej przyszłej kariery. Przygotowanie do pracy w warsztacie powinno opierać się na możliwie najlepszym poznaniu specyfiki naprawy mechanizmów. Dalsza nauka może prowadzić również na uczelnie o profilach inżynieryjnych, gdzie przygotowanie jest jednak bardziej zaawansowane. Po zatrudnieniu w warsztacie, mechanik samochodowy będzie odpowiedzialny za techniczne elementy pojazdów klientów. Zależnie od specyfiki zakładu, może on odpowiadać za naprawę każdej usterki lub jedynie za te wpisane w jego specjalność. Może na przykład pracować w warsztacie nie naprawczym, a lakierniczym bądź wulkanizacyjnym, gdzie jego kompetencje zostaną zawężone; jego praca będzie mogła opierać się wyłącznie na ściśle określonych fragmentach użytkowych pojazdu. Praca w warsztacie samochodowym (szczególnie o profilu naprawczym) rządzi się skrupulatną dbałością o regulację wszelkich elementów mechaniki samochodu, które nie działają poprawnie. Mechanik samochodowy jest odpowiedzialny za powrót klienta na szosę, przez co musi posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Zadania warsztatowe często wiążą się z ciężką pracą fizyczną, koniecznością prowadzenia napraw w nieprzyjemnej pozycji i wśród smarów.

Zawód ten prezentuje się zatem jako całkowicie techniczny, wymagający znajomości specyfiki technologicznych zagadnień i umiejętności naprawy skomplikowanych mechanizmów. Zależnie od profilu zakładu pracy dobrze widziane jest również rozszerzanie działania na współpracę z renomowanymi firmami części zamiennych, w trosce o dobro pojazdu klienta.