Jest zrozumiałe, że wiele osób sceptycznie odnosi się do skuteczności poradnictwa dla par. Przed 1980 rokiem najpopularniejsze metody stosowane w terapii dla par miały ograniczony sukces. Średnia efektywność wynosiła około 50 procent. Dobrą wiadomością jest to, że aktualnie pozytywne wyniki poradnictwa dla par z wykorzystaniem terapii skoncentrowanej na emocjach wynoszą około 75 procent. Badania efektywności obejmowały terapię par narażonych na wysoki stres, takich jak pary wojskowe, weterani, rodzice dzieci przewlekle chorych i pary niepłodne.

Od czego zależy sukces terapii dla par?

terapia dla par w PoznaniuPozytywne wyniki są najbardziej prawdopodobne wtedy, gdy para rozpoczynająca terapię ma ochotę nauczyć się pewnych podstawowych umiejętności i stać się bardziej świadoma siebie, a także empatii wobec uczuć i emocji drugiej osoby. Konieczne są tylko bardzo podstawowe umiejętności komunikacyjne, takie jak nazywanie swoich uczuć. Wiele osób ma trudności z odróżnianiem uczuć od myśli, zazwyczaj dlatego, że nigdy nie uczono ich rozpoznawania uczuć gdy byli dziećmi. Jednak tej umiejętności można się nauczyć i jest ona bardzo ważna podczas terapii. Drugą ważną cechą par, którym terapia dla par w Poznaniu pomogła, jest możliwość zaprzestania postrzegania siebie jako przeciwnika, ale raczej jako członka zespołu, pracującego nad poprawą wzajemnego zadowolenia. Postrzeganie siebie nawzajem jako członków zespołu zwiększa współpracę, a także gotowość każdej osoby do bycia wrażliwą emocjonalnie. Po trzecie, zdolność odczuwania empatii wobec partnera jest kluczową częścią pracy. Każda osoba musi mieć współczucie dla uczuć innych osób, które są wrażliwe i przeżywają traumy emocjonalne. Wreszcie, warunkiem wstępnym sukcesu w pracy par jest gotowość każdej osoby do brania udziału w problemach, a także proces wprowadzania pozytywnych zmian. Wiele osób przychodzi na terapię par z listą skarg na drugą osobę i pragnieniem, aby terapeuta potwierdził skargi, a następnie zmienił zachowanie drugiej osoby. Chociaż często skargi te są istotne, nic nie jest rozwiązywane, chyba że obie osoby są otwarte na zmianę jakiegoś aspektu własnego zachowania.

Dobrą wiadomością jest to, iż często istnieje duże pole do zmian i ulepszeń w związku, które można zacząć od siebie. Zmiany dokonane przez jedną osobę automatycznie powodują zmianę w drugiej. To nie jest precyzyjne ani idealne. Zawsze lepiej jest, aby obaj partnerzy zdecydowali się zaangażować i pracować razem, aby polepszyć ich relacje. Poradnictwo dla par to doskonałe źródło, do którego można się zwrócić, aby skutecznie wspierać, zachęcać, rozumieć i szkolić w narzędziach, które można zacząć wdrażać od razu.